CZYTAM Z KLASĄ
Dodane przez admin dnia 30-09-2020


CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

W bieżącym roku szkolnym w klasach 2c i 3c realizowane będzie działanie innowacyjne -
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III edycja II ekologiczna.

Innowacja pedagogiczna
realizowana będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r.


czytaj dalej >>>Cele ogólne projektu są następujące:


• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
• wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ - jesienny
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ - zimowy
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA


Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.