Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Nagrody i kary 1-3
  Nagrody i kary 4-8

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w SP6
Jadłospis
Witamy
ZASTĘPSTWA dostępne są w dzienniku elektronicznym ||

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE.

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego zamieścimy na stronie szkoły
w piątek 28.08.2020r.


Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Uczniowie zdrowi i wypoczęci wrócą do szkoły. Obecnie pracujemy nad dokumentami, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkole.

Czekamy na Was!

Dodał: Dyrektor - 26-08-20200 Komentarzy ˇ 77 Czytań - Drukuj

LISTY KLAS
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie
informuje, że listy uczniów przyjętych wraz z przydziałem do klas
zostały wywieszone w budynku szkoły.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021
zostaną omówione podczas spotkania 1 września 2020 r.

Dodał: Dyrektor - 18-08-20200 Komentarzy ˇ 77 Czytań - Drukuj

PRZETARG - zawiadomienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:

“Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”
Numer postępowania SP6.26.1.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (dostępne tutaj)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z art. 94 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843)
Zawiadomienie 2. (dostępne tutaj)
Dodał: admin - 14-08-20206 Czytań - Drukuj

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie
informuje, że wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się
w piątek 31.07.2020r. w godz. 9:30 - 12:00.


Bardzo prosimy uczniów o zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
Dodał: Dyrektor - 30-07-20200 Komentarzy ˇ 70 Czytań - Drukuj

Przetarg - otwarcie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
“Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul.Witosa 4”.
Numer postępowania SP6.26.1.2020.

Informacja z otwarcia ofert. (dostępna tutaj)
Dodał: admin - 29-07-20206 Czytań - Drukuj

PRZETARG - korekta
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
SP6.26.1.2020 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
“Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”.
Zmiana zapisu SIWZ:
XVI. Opis sposobu obliczania ceny.

2. Łączna cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów, związanych z realizacją zamówienia w zakresie określonym w pkt III- Opis przedmiotu zamówienia- oraz koszty jednorazowego sprzątania budynku przed rozpoczęciem roku szkolnego w latach 2020/2021, w tym dostawę wszelkich środków do utrzymania czystości.

3. Wykonawca obliczy cenę oferty według wzoru:
C=Cj x 10 miesięcy
C- cena oferty
Cj- cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia w okresie 1 miesiąca.

W związku ze zmianą zapisu SIWZ ulega korekcie formularz oferty - (załącznik nr 1)

Z poważaniem U. Osielczak
Dodał: admin - 26-07-20205 Czytań - Drukuj

PRZETARG
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie wszczyna postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi:

"Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4".


Załączniki :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Opis przedmiotu zamówienia


Zał. nr 1 - NOWY Formularz ofertowy - (w związku ze zmianą zapisu SIWZ uległ zmianie)


Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.


Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


Zał. nr 4 - Wykaz usług


Zał. nr 5 - Wzór umowy

Dodał: admin - 14-07-20205 Czytań - Drukuj

Strona 3 z 102 < 1 2 3 4 5 6 > >>
REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Zapisy do KLASY 4 i KLASY 7

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
SPInKA
Egzamin ósmoklasisty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

GALERIE ZDJĘĆ
program COMENIUS
Gazetka Szkolna
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online
bullet 13658147 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła