Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Nagrody i kary 1-3
  Nagrody i kary 4-8

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w SP6
Jadłospis
Witamy

Nagrody i Kary 1-3
ZESTAWIENIE NAGRÓD I KAR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA UCZNIA KLAS I-III
NAGRODY


NAGRODA KONSEKWENCJA NAGRODY
1. Pochwala wychowawcy na forum klasy. - uczeń otrzymuje pochwale ustna na forum klasy.
2. Wyróżnienie wychowawcy klasy. - uczeń otrzymuje pochwale ustna na forum klasy,
- rodzice ucznia otrzymują ustna informacje o wyróżnieniu podczas zebrania rodziców.
3. Nagroda wychowawcy klasy. - uczeń otrzymuje pochwale ustna na forum klasy,
- rodzice ucznia otrzymują ustna informacje o nagrodzie podczas zebrania rodziców,
- uczeń otrzymuje dodatkowy przywilej, o którym decyduje wychowawca.
4. Pochwala Dyrektora Szkoły. - rodzice ucznia otrzymują pisemna informacje o pochwale,
- uczeń otrzymuje dodatkowy przywilej, o którym decyduje wychowawca.
5. Wyróżnienie Dyrektora Szkoły. - rodzice ucznia otrzymują pisemna informacje o wyróżnieniu,
- uczeń otrzymuje dodatkowy przywilej, o którym decyduje wychowawca.
UWAGA: Nagrody muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.


KARY


KARA KONSEKWENCJE KARY
1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy. - uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 tygodnia,
- uczeń nie może mieć w danym miesiącu więcej niż 4p z zachowania.
2. Nagana wychowawcy klasy. - uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 2 tygodni,
- uczeń nie może mieć w danym miesiącu więcej niż 3p z zachowania.
3. Upomnienie Dyrektora Szkoły. - uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 3 tygodni,
- uczeń nie może mieć w danym miesiącu więcej niż 3p z zachowania.
4. Nagana Dyrektora Szkoły. - uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 miesiąca,
- uczeń nie może mieć w danym miesiącu więcej niż 2p z zachowania,
- ilość punktów może ulec zmianie jeżeli uczeń wykona prace na rzecz szkoły.
5. Przeniesienie do równoległej klasy. - uczeń zostaje przeniesiony na stale do równoległej klasy,
- uczeń nie może mieć w danym miesiącu więcej niż 2p z zachowania,
- ilość punktów może ulec zmianie jeżeli uczeń wykona prace na rzecz szkoły.
UWAGA: Kary muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

PRZYWILEJE UCZNIA
- udział ucznia w imprezach kulturalnych, wycieczkach,
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
- uczestnictwo w konkursach szkolnych i na wyższym szczeblu,
- uczestnictwo w kolach zainteresowań.


USTALENIA KOŃCOWE:
W szczególnych przypadkach – po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, mogą zostać pominięte kolejne stopnie nagród i kar.


REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
Egzamin ósmoklasisty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

GALERIE ZDJĘĆ
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
bullet 23561036 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Deklaracja dostepnosci Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła