Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Nagrody i kary 1-3
  Nagrody i kary 4-8

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w SP6
Jadłospis
Witamy

Nagrody i kary 4-8
ZESTAWIENIE NAGRÓD I KAR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA UCZNIA KLAS IV-VIII
NAGRODY


NAGRODA KONSEKWENCJA NAGRODY
1. Pochwała wychowawcy na forum klasy. - uczeń otrzymuje pochwałę ustną na forum klasy,
- uczeń otrzymuje wzorową ocenę zachowania (wpis do dziennika).
2. Wyróżnienie wychowawcy klasy. - uczeń otrzymuje pochwałę ustną na forum klasy,
- uczeń otrzymuje wzorową ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- rodzice ucznia otrzymują ustną informację o wyróżnieniu.
3. Nagroda wychowawcy klasy. - uczeń otrzymuje pochwałę ustną na forum klasy,
- uczeń otrzymuje wzorową ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- rodzice ucznia otrzymują ustną informację o nagrodzie,
- uczeń otrzymuje dodatkowy przywilej, o którym decyduje wychowawca.
4. Pochwała Dyrektora Szkoły. - uczeń otrzymuje uczeń wzorową ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- rodzice ucznia otrzymują pisemna informację o pochwale,
- uczeń zostaje zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w dniu ustalonym z wychowawcą.
5. Wyróżnienie Dyrektora Szkoły. - uczeń otrzymuje wzorową ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- rodzice ucznia otrzymują pisemna informację o wyróżnieniu,
- uczniowi podnosi się ocenę, którą uzyskał według regulaminu oceniania o jedną wartość,
- uczeń ma podniesioną ocenę zachowania o jeden stopień w przypadku otrzymania 1, 2 ,3 lub 4 kary.
6. Wpis na świadectwie za osiągnięcia w aktywności rzecz środowiska szkolnego. - uczeń klasy IV - VII otrzymuje wpis na świadectwie,
- uczeń klasy VIII otrzymuje wpis po udokumentowaniu dwuletniej pracy na rzecz środowiska szkolnego.
UWAGA: Nagrody muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

PRZYWILEJE UCZNIA
- możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji,
- możliwość zgłoszenia braku zadania domowego,
- szczęśliwy numerek,
- udział ucznia w imprezach kulturalnych, sportowych, dyskotekach, wycieczkach,


KARY


KARA KONSEKWENCJE KARY
1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy. - uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 tygodnia,
- uczeń nie może mieć oceny wzorowej na semestr lub koniec roku (ocena może ulec zmianie dzięki otrzymaniu nagrody 5).
2. Nagana wychowawcy klasy. - uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 miesiąca,
- uczeń może otrzymać na semestr lub koniec roku co najwyżej ocenę dobrą (ocena może ulec zmianie dzięki otrzymaniu nagrody 5).
3. Upomnienie Dyrektora Szkoły. - uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 2 miesięcy,
- uczeń otrzymuje na okres lub koniec roku ocenę nieodpowiednią (ocena może ulec zmianie dzięki otrzymaniu nagrody 5).
4. Nagana Dyrektora Szkoły. - uczeń otrzymuje naganna ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 3 miesięcy,
- uczeń otrzymuje na semestr lub koniec roku ocenę naganną (ocena może ulec zmianie dzięki otrzymaniu nagrody 5),
- uczeń musi wykonać pracę na rzecz szkoły.
5. Przeniesienie do równoległej klasy. - uczeń zostaje przeniesiony na stałe do równoległej klasy,
- uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania (wpis do dziennika),
- uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 3 miesięcy,
- uczeń otrzymuje na semestr lub koniec roku ocenę naganną (ocena może ulec zmianie dzięki otrzymaniu nagrody 5),
- uczeń musi wykonać pracę na rzecz szkoły.
UWAGA: Kary muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

USTALENIA KOŃCOWE:

1. Każda ocena zachowania może zostać podwyższona o 1 stopień na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, dyrektora szkoły za:
- szczególne osiągnięcia naukowe (konkursy, olimpiady) na szczeblu rejonu, województwa, ogólnopolskim,
- szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu rejonu, województwa, ogólnopolskim, zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i drużynowych,
- powołanie do kadry województwa lub kraju,
- za wysokiej klasy promocje szkoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
2. W szczególnych przypadkach – po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, mogą zostać pominięte kolejne stopnie nagród i kar.


REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
Egzamin ósmoklasisty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

GALERIE ZDJĘĆ
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
bullet 23561016 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Deklaracja dostepnosci Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła